Dotacje UE

Home / Dotacje UE

Realizujemy projekt „Kompensacja skutków Brexit w firmie Pinot” w ramach Programu działań dotyczących wkładu finansowego z pobrexitowej rezerwy dostsowawczej. Celem projektu jest rekompensata strat finansowych poniesionych wskutek brexit.

Wartość projektu oraz przyznanego dofinansowania: 42.408,82 EUR